May 27, 2024
Lifestyle

Parashikimi i së ardhmes, pse Orakulli i Delfit i gjente profecitë?

Sipas mitit, Orakulli i Delfit, një priftëreshë e quajtur Pythia i shqiptoi profecitë në emër të perëndisë Apollon në shenjtëroren e Delfit në Greqi, në një gjendje euforie mistike. Arsyeja pse kjo grua ishte në gjendje të parashikonte të ardhmen ishte sasia e pabesueshme e informacionit që zotëronin priftërinjtë e shenjtërores ku pranoheshin postulantët dhe mbi të gjitha në paqartësinë proverbiale të përgjigjeve të Pythias.

Delphi ishte në fakt një qendër fetare në të cilën dyndeshin njerëz nga i gjithë Mesdheu, kështu që pasuria e njohurive të mbledhura gjatë shekujve nga shenjtorja e Apollonit e bëri atë “bankën e të dhënave” më të madhe të antikitetit. Kjo i lejoi grekët të merrnin tregues të besueshëm gjeografikë mbi vendet ku do të krijonin vendbanime të reja, shpesh larg atdheut të tyre.

Kur arrinin në Delphi, pasi ofronin flijime dhe paguanin një taksë, postulantët vunë në pyetje Pythia-n (e cila u zgjodh ndër virgjëreshat e familjeve më të mira në vend), e cila u përgjigj në një gjuhë misterioze, ndoshta për shkak të përdorimit të halucinogenëve ose avujve që vinin nga një çarje në shkëmb.

Tempulli, mbetjet e të cilit janë ende të dukshme sot, ndodhej në një zonë veçanërisht aktive nga pikëpamja sizmike dhe nën të u identifikuan dy çarje, nga të cilat është e mundur që të dilte gaz: ndoshta etilen, benzinë ose edhe një përzierjeje midis metanit dhe dioksidit të karbonit.

Fjalët e priftëreshës, të cilat ishin të pakuptueshme, më pas u “përkthyen” dhe interpretuan nga priftërinjtë dhe më vonë u raportuan në formën e vargjeve besimtarëve. Por, në shumë raste, përgjigjet ishin aq të paqarta, saqë u dhanë për interpretime krejtësisht personale.