June 19, 2024
Lifestyle

“Fëmijët nën 3 vjeç asnjë sekondë para ekraneve, adoleshentëve t’u limitohen mediat sociale”

Fëmijët nën tre vjeç nuk duhet të ekspozohen ndaj ekraneve, kurse ata deri në gjashtë vjeç mund të kenë akses në ekrane, por në mënyrë të limituar. Këto janë udhëzimet që ka nxjerrë një grup ekspertësh, i caktuar nga presidenti francez, Emmanuel Macron.

Paneli deklaroi po ashtu të martën, se fëmijët nën 11 vjeç nuk duhet të lejohen të mbajnë celularë. Po ashtu, sipas tyre, askush deri në 13 vjeç nuk duhet të lejohet të ketë celular me akses ne internet.

Ndërkohë, sa i përket mediave sociale, sipas këtyre ekspertëve, ato duhet të ndalohen për fëmijët nën 15 vjeç. Kurse adoleshentët mbi këtë moshë, duhet të kenë akses vetëm në platforma etike, si Bluesky.

Sipas grupit të caktuar nga Macron, mediat sociale mund të kthehen në faktorë risku për përjetimin e ankthit dhe depresionit tek të rinjtë. Po ashtu, ata zbuluan se fëmijët mund të përballen me një nivel alarmues ekspozimi ndaj përmbajtjes pornografike dhe dhunës.

Në raport thuhet se ka një konsensus shumë të qartë sa i përket efeketeve negative, si indirekte ashtu edhe direkte, që sjellin ekranet.

Në të thuhet gjithashtu, se koha e kaluar në ekrane ka pasoja si për shëndetin e fëmijëve ashtu edhe për zhvillimin e tyre por edhe në të ardhmen e civilizimit dhe shoqërisë sonë.

Raporti francez shkon më tej se rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të cilat aktualisht thonë se koha para ekranit nuk rekomandohet deri në moshën dy vjeçare dhe nuk duhet të jetë më shumë se një orë për fëmijët mbi dy vjeç.