April 24, 2024
Tirana, Albania
Ekonomi Lajmi i fundit

Falje kamatvonesash e pagesë me këste, OSHEE propozon skemë të re për shlyerjen e faturave të energjisë

Kush ka fatura të energjisë elektrike të pa-paguara deri në vitin 2022, do të mund t’i shlyejë ato me këste ose njëherazi duke mos të gjitha kamatvonesat. Abonentët familjarë, bizneset apo institucionet tashmë mund të lidhin “aktmarrëveshje” me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për të shlyer detyrimet. Në varësi të shumës, pagesa mund të

Read More
Ekonomi

“Më shumë për qira e fatura spitalesh”, qytetarët morën më tepër overdrafte këtë fillim vit

Overdraftet një kredi afatshkurtër që u mundësohet individëve, por dhe bizneseve u trefishua këtë fillimvit krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se vlera e tërhequr është 15.3 miliard lekë në muajin janar dhe shkurt. Forma e dytë më e përhapur e huamarrjes e cila

Read More