April 17, 2024
Tirana, Albania
Sociale

Krijohet Shoqata e Blegtorëve Prodhues të Qumështit: Platformë mbështetëse për të gjithë fermerët

Fermerët në Shqipëri janë bërë bashkë për të themeluar Shoqatën e Blegtorëve Prodhues të Qumështit. Kjo shoqatë është krijuar në bashkëpunim me fermerët e jugut dhe të veriut, ndërkohë që synon të jetë një platformë mbështetëse për të gjithë ata që jetojnë dhe varen nga blegtoria. BPQ kërkon të adresojë sfidat kryesore me të cilat përballet komuniteti

Read More