April 24, 2024
Tirana, Albania
Ekonomi Lajmi i fundit

Falje kamatvonesash e pagesë me këste, OSHEE propozon skemë të re për shlyerjen e faturave të energjisë

Kush ka fatura të energjisë elektrike të pa-paguara deri në vitin 2022, do të mund t’i shlyejë ato me këste ose njëherazi duke mos të gjitha kamatvonesat. Abonentët familjarë, bizneset apo institucionet tashmë mund të lidhin “aktmarrëveshje” me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për të shlyer detyrimet. Në varësi të shumës, pagesa mund të

Read More
Ekonomi Lajmi i fundit

Faturat e papaguara të energjisë, skema lehtësuese e OSHEE për familjarët dhe bizneset

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka prezantuar skemat të reja lehtësuese për faturat të papaguara të energjisë elektrike. Sipas këtyre skemave, kësti mujor për familjarët debitor do të jetë 2800 në muaj, për familjet në nevojë 1200 lekë në muaj, teksa përfitojnë dhe bizneset. Ndërkohë parashikohet një reduktim kamate 70% për familjarët që shlyejnë

Read More