April 17, 2024
Tirana, Albania
Ekonomi

Më pak ndihma ndaj sektorëve, Industria dhe Bujqësia prodhuan më pak në 2023

Dikur mbanin gjallë ekonominë e vendit, bujqësia dhe industria tashmë prodhojnë më pak se gjithë sektorët e tjerë në ekonominë e vendit. Sektorët ku punojnë gati gjysma e popullsisë dhanë një kontribut negativ në ekonominë e vendit për 2023, përkatësisht me -0.68% dhe -0.69%.   Është mungesa e vëmendjes por dhe politikat e ulëta të

Read More