April 17, 2024
Tirana, Albania
Ekonomi

“Më shumë për qira e fatura spitalesh”, qytetarët morën më tepër overdrafte këtë fillim vit

Overdraftet një kredi afatshkurtër që u mundësohet individëve, por dhe bizneseve u trefishua këtë fillimvit krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se vlera e tërhequr është 15.3 miliard lekë në muajin janar dhe shkurt. Forma e dytë më e përhapur e huamarrjes e cila

Read More