May 27, 2024
Ekonomi Lajmi i fundit

Do blini shtëpi me kredi? Bankat vendosin kushte më të ashpra në vijim

Nëse keni planifikuar të blini shtëpi me kredi në muajt në vijim, përgatituni të përballeni me kritere më të ashpra nga bankat. Banka e Shqipërisë për 3 mujorin e dytë të vitit parashikon se institucionet financiare do të kritere edhe më të specifikuara në aprovimin e një kredie.

“Në kreditimin e individëve bankat presin të jenë disi më konservatore në tremujorin e dytë, duke shtrënguar standardet e kreditimit, si në kreditë për blerjen e banesave, ashtu edhe në ato për financimin e konsumit.” -thuhet në dokument.

Bankat aplikuan politika të diferencuara kreditimi për individët në tremujorin e parë të vitit 2024. Në kreditë për konsum, politikat rezultuan lehtësuese ndërsa në ato për blerjen e banesave, politikat kredituese pasqyruan shtrëngim të standardeve, kushteve e termave, nxitur kryesisht prej zhvillimeve aktuale e të pritura në tregun e banesave, si edhe nga ambienti i normave të interesit.

“Në kushtet e normave më të larta të interesit, bankat shtrënguan elementet çmim, nëpërmjet aplikimit të marzheve më të larta sidomos në kreditë lëvruar individëve me qëllim blerjen e banesave. Megjithatë, ambienti që përcakton kushtet e termat e kreditimit mbetet konkurrues dhe bankat kanë shfaqur një tolerancë më të lartë kundrejt marrjes përsipër të riskut.”-thuhet në dokument.

Pavarësisht kushteve, kërkesat e individëve kanë qenë të larta në tremujorin që lamë pas. Të dhënat më të fundit nga Banka për muajin shkurt  tregojnë se qytetarët shqiptarë morën gati 8 miliardë lekë kredi. Më shumë se 3 miliardë lekë, thënë ndryshe mbi 38 për qind e totalit u kërkuan pikërisht blerje banesash.

Por sipas Bankës Qendrore pavarësisht kushteve kërkesa për kredi nga individët pritet të jetë po ashtu në rritje, si për mbulimin e nevojave për konsum ashtu edhe për financimin e blerjeve të banesave. Shkak për këtë pritet të jenë edhe disa sinjale të prodhuara nga rikthimi i inflacionit në 2.6%  për zbutje të mundshme të normave të interesit nga Banka e Shqipërisë. Kjo do të bënte që kredia të ishte më e lirë, duke joshur më shumë qytetarë e sipërmarrës të trokasin në banka.